OM

HVEM ER JEG


   Ledelse og kultur hænger       sammen

Som leder er det vigtigt at være opmærksom på kulturen i virksomheden. Når strategien skal implementeres bør man overveje hvad der skal fastholdes og hvad man bør forandre ellers er sandsynligheden for at opnå de opstillede mål i strategien meget lille.

 Det skal give mening

Forandring og læring skal give mening og vi skal behandle hinanden respektfuld. Det kræver at vi har mod til at være imødekommende, ærlige og nærværende overfor hinanden – uanset hvor man er placeret i en organisation.

MIN UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND ER:

  • Master, Innovation og kreative læreprocesser (MA KREA). Aalborg Universitet.
  • Erhvervspædagogisk diplomuddannelse (DEP). VIA University Århus
  • HD i Organisation og strategi (HD(O)). Aalborg Universitet

 

Som person kendetegnes jeg ved at være proaktiv og resultatorienteret med god dømmekraft og tilpasningsevne til alle niveauer i en organisation. Min tilgang til omgivelserne er forretningsorienteret med et godt humør. Jeg tager udgangspunkt i hverdagen og derigennem analyserer jeg mig frem til den særlige DNA den enkelte virksomhed har.

SUSANNE JEPSEN FÆRCH

Jeg startede som selvstændig konsulent i august 2019, efter flere års ansættelse i både offentlig og private virksomheder.


Karrieren og valget af job har altid været styret af, at arbejde med menneskers og organisationers potentiale. At flytte mennesker fra A til B på en måde, så de bagefter fremstår med en følelse af personlig udvikling og overblik over deres position i virksomheden. Det er en stor motivationsfaktor for mig.


Jeg har solid erfaring med udvikling af undervisningsforløb, procesledelse, facilitering, afholdelse af workshops, samt èn til èn coaching og sparring.

Salg, kundefokus og dermed en forretningsorienteret tilgang til HR og ledelse har altid været en naturlig del af mit ledelsesmæssige felt.


Jeg har mere end 25 års erfaring som leder på flere niveauer og mere end 10 års erfaring med udvikling og gennemførelse af forskellige undervisningsforløb. Herudover er jeg erfaren bruger af personlighedsværktøjer både på individ og organisationsniveau.

Jeg er optaget af at facililtere læring for det enkelte individ både personlig og i forhold til job. For at vi som voksne er motiveret for at tillære os ny viden, er det afgørende at læring og forandringer ”skal give mening” både for den enkelte, men også for hele organisationen. Det betyder blandt andet, at når en strategisk retning er besluttet er processen med at få den implementeret i virkeligheden den største og mest udfordrende opgave. Hvis man f.eks. ikke har tænkt over kulturen i virksomheden, og den del af kulturen der skal fastholdes og den, som bør forandres, er sandsynligheden for at op nå de opstillede mål meget lille.- Eller sagt på jysk "så giver det giver bøvl!"


Min praktiske erfaring bruger jeg til at omsætte teorien til eksempler fra hverdagen, som gør det at lære nyt mere praksisnært, for de personer jeg skal formidle ny viden til.


Jeg er selv meget nysgerrig på livet og på at lære nyt. Min seneste uddannelse er en master i innovation og kreativtlæringsdesign, en helt ny master retning på Aalborg Universitet. I forbindelse med mit studie udviklede jeg nye metoder til at facilitere læreprocesser på. Særligt har jeg anvendt kunstbaserede læringsmetoder, hvor eks. en implementering af en ny strategi i en hel organisation blev en proces hvor billeder taget af medarbejderne, med deres mobiltelefoner blev det bærende element. Det er både en sjov, nærværende og tankevækkende måde for medarbejderne at arbejde med strategien på.


Den DNA som Færch Ledelse og Facilitering arbejder udfra er: Ting skal give mening og vi skal behandle hinanden respektfuld. Det kræver, at vi har mod til at være imødekommende, ærlige og nærværende overfor hinanden, også når det er svært – uanset hvor man er placeret i en organisation.


Hvorfor facilitering?

SAMARBEJDSPARTNERE

Copyright © All Rights Reserved