PRODUKT

PRODUKTER

DISC PERSON PROFILER & FIVE BEHAVIORS

For at få et godt grundlag for udvikling af individet og organisationen anvender jeg ofte værktøjerne Everything DiSC personprofiler samt 5B (Five Behaviors of a Cohesive Team™).


Begge værktøjer er validerede og testet igennem. De er designet til at skabe bedre relationer og opnå bedre resultater i alle organisationer og på alle niveauer.

  • EverythingDiSC®, her er fokus på adfærd og relationer.
  • Five Behaviors of a Cohesive Team™, dykker ned i materien omkring arbejdet med at opbygge velfungerende teams.

 

Værktøjerne anvendes i både store og små organisationer. Her får man stor glæde af løsningerne i bestræbelsen på at opnå en mere effektiv organisation.

EVERYTHING DiSC

PERSONPROFILER

HVAD ER DiSC:

DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte person-profilværktøjer og bruges med succes verden over i både store og små organisationer til at arbejde målrettet med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation. Kort sagt: (næsten) alt, der handler om professionelle, menneskelige relationer. Der findes mange forskellige udgaver af DiSC og du er muligvis allerede stødt på forskellige måder at stave ordet på (DISK, DISC). Færch Ledelse og Facilitering samarbejder med DISCnordichvor udgaven er Everything DiSC og udgør den nyeste generation af DiSC værktøjer på markedet.UDBYTTE AF DiSC

Fordelen ved at bruge Everything DiSC som organisations-udviklingsværktøj er, at det er enkelt, intuitivt og let at implementere, uanset størrelsen og kompleksitetsgraden af organisationen. DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme, der, uden at sætte folk i bås og kasser, giver både ledere og med-arbejdere mulighed for ved hjælp af enkle greb at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse. Gennem implementeringen af Everything DiSC opbygger I sammen en fælles forståelsesramme og et fælles sprog om adfærd, som udover øget selvindsigt for den enkelte medarbejder giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af organisationen.

HVOR OG HVORNÅR ANVENDES

EVERYTHING DISC:

Du kan bruge DiSC målrettet indenfor alle former for professionelle relationer. Forstå din og modtagerens adfærd, bliv bevidst om forskelle og ligheder og brug denne viden til at skabe knivskarpe relationer.


Nogle af de mest oplagte anvendelsesmuligheder for EverythingDiSC er:


Salg- og kommunikationstræning:

Kend din salgsstil og forstå dine kunders behov og købsmotiver. Hvad er dine styrker og udfordringer som sælger og kommunikator, og hvordan tilpasser du bedst din stil til modtagerens DiSC-profil?


Ledelse:

Kend din ledelsesstil og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejderes behov. Hvilke lederkompetencer understøtter din DiSC-profil, og hvilke ledelsesopgaver har du sværest ved at løfte tilfredsstillende?


Relationer og samarbejde:

Everything DiSC er skabt til relationer og samarbejde, værktøjets intuitive opbygning gør det let og effektivt at anvende i hverdagen. Hvad er dit særligt værdifulde bidrag til organisationen i kraft af din DiSC-profil, og hvad er dine faldgruber og blinde vinkler, hvor du har brug for støtte eller udvikling?


Rekruttering:

EverythingDiSC målretter dit rekrutteringsarbejde i forhold til at stille skarpt på kandidatens adfærdsbehov. Hvordan vil forskellige profiler håndtere en opgave, samarbejde med andre og bidrage til organisationens udvikling?


Konflikt forebyggelse:

EverythingDiSC giver teknikker, som kan øge medarbejderes selvindsigt i konfliktadfærd. Fremfor at fokusere på at løse konflikter med en trinvis proces er formålet med Everything DiSC Productive Conflict at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer.


CERTIFICERING: 

For at måtte benytte værktøjet, skal man være certificeret i brugen af denne. Susanne Færch er certificeret og har arbejdet med profilværktøjer siden 2005.


THE FIVE BEHAVIORS

HVAD ER FIVE BEHAVIORS

OF COHESIVE TEAM:

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsprogram designet til at skabe high performance teams. Programmet bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “De fem Dysfunktioner i et Team” og hans teamudviklingsmodel. Værktøjet er resultatet af en fusion mellem EverythingDiSC og Patrick Lencionis bestseller ”De fem Dysfunktioner i et Team”. Hver for sig er de to modeller berømte for deres effektivitet og intuitive tilgængelighed på alle niveauer i en organisation.

Som facilitator i The Five Behaviors of a Cohesive Team™ kan jeg skræddersy indholdet af modellen specifikt til jeressituation, og dermed give mulighed for en personalisering af konceptet. Processen indledes med en måling på de 5 adfærdsmønstre og en DiSC Workplace profil, undervejs i forløbet arbejdes der både individuelt og i teamet


The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er delt op i en trekant og trinene for programmet ser således ud:

Tillid:
Et team skal kunne være hudløs ærlig overfor hinanden, for at skabe grundstenen for teamwork.

Konflikt:
Den ufiltrerede, konstruktive debat og udveksling af ideer, kan kun blive gjort muligt gennem sårbarhed og tillid, hvilket er etableret i første trin.

Commitment:
At forpligte sig. Når alle medlemmer har givet et bud på deres ideer og meninger, vælges der derefter den bedste, ud fra en konstruktiv diskussion – Dette skaber baggrund til at forpligte sig til teamet, hos teammedlemmerne.

Ansvar:
En klar handlingsplan og klar fordeling af roller, gør det muligt for teamets medlemmer at holde hinanden ansvarlig, ud fra den standard som er fastsat fra start af.

Resultater:
Det sidste mål for et team, er at skabe ROI og forretnings succes, hvilket bliver gjort muligt når de andre fire trin er blevet opfyldt. Hvis ikke alle tidligere trin er opfyldt, vil individets eget mål stå højere end teamets.

UDBYTTE:

I vil få en række effektive redskaber, som vil skabe et bedre teamsamarbejde og derved et mere effektivt team. Den enkelte medarbejder opnår en øget bevidsthed om egen personprofil, og hvordan den enkelte kan tilføre værdi i teamet. Teamet vil opleve at de træffer hurtigere og bedre beslutninger og dermed skabe konkurrencemæssige fordele. Problemer og uoverensstemmelser vil blive konfronteret og hurtigt. Teamet vil have fokus på at spille hinanden gode – og det bliver sjovere at arbejde i teamet.

HVOR OG HVORNÅR ANVENDES 5B:

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater.


CERTIFICERING: 

For at måtte benytte værktøjet, skal man være certificeret i brugen af denne. Susanne Færch er certificeret og har arbejdet med profilværktøjer siden 2005.