KURSUS

KURSUS

Vores kurser afholdes som nternat. 
Overnatning og forplejning samt personprofil er indeholdt i prisen.

KURSUS

LIDT OM UNDERVISERNE:

Vi er begge kendt for at skabe et uformelt og dynamisk læringsrum som også giver plads til eftertanke og et strejf af humor.
Vi brænder begge for at facilitere læring der motiverer mennesker til at udvikle deres potentiale. Vores indgangsvinkel er praktisk, vi er engagerede og bruger vores erfaring til at variere vores undervisning så den nye viden og værktøjer kommer godt ind under huden på dig som deltager.


Susanne J. Færch

Jeg har mere end 25 års erfaring som leder på flere niveauer og mere end 10 års erfaring med udvikling og gennemførelse af forskellige undervisningsforløb. Herudover er jeg erfaren bruger af personlighedsværktøjer både på individ og
organisationsniveau. Min passion er at flytte mennesker på en måde, så de bagefter fremstår med en følelse af personlig udvikling og overblik over deres position i virksomheden.


Nicolai Bo Pedersen

Jeg har 25 års erfaring med HR, ledelse og uddannelse. Gennem hele min karriere har jeg arbejdet med at få medarbejdere til at vokse i deres ansættelse ved hjælp af uddannelse, coaching og opgaveudvikling – horisontalt eller vertikalt. Min passion er at se mennesker finde en inspirerende opgave og at se dem gribe muligheden for at vokse med og udvikle sig i opgaven.

DKK  14.000

ex. moms

KONFLIKT HÅNDTERING OG KOMMUNIKATION

Kontakt os og hør hvornår næste kursus afholdes

Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.

MÅLGRUPPE:
Alle som har et ledelsesmæssigt ansvar i en organisation og som ønsker at blive bedre til at håndtere konflikter og de svære samtaler i virksomheden.

Kurset henvender sig både til nye ledere og ledere der har været i faget i en længere periode, men som endnu ikke er blevet trænet i den grundlæggende teori indenfor ledelse.
Typiske deltagere er ejerledere, teamledere, afdelingsledere, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og projektledere, som ønsker at få nogle praktiske værktøjer til løsning af de daglige ledelsesopgaver.


METODE OG FORM:

I forbindelse med kurset vil du blive bedt om at udfylde en personlig konfliktprofil.
Der lægges stor vægt på den praktiske tilgang, hvor der veksles mellem undervisning, dialog, gruppeøvelser, coaching og individuel sparring. Der vil være stor fokus på at du allerede dagen efter kurset kan komme i gang med din nye viden og værktøjer.

UDBYTTE:

• At identificere en potentiel konflikt,   før den udvikler sig uhensigts-mæssigt.
• Håndtere en konflikt som allerede er   opstået.
• Bruge konflikter som et positivt
bidrag til udvikling af samarbejdet   og virksomheden.
• Kommunikere konstruktivt og effek  tivt også når situationen spidser til.
• Din personlige konfliktstil vil blive af dækket.


LIDT OM INDHOLDET:

• Afklaring af din rolle i konflikter.
• Klar, tydeligt og anerkendende kommunikation.
• Fokus på den gode, nærværende dialog og aktiv lytning.
• Kropssprog og hvordan det kan påvirke din adfærd og andres opfattelse af dig.
• Fastsættelse af mål for svære samtaler
• Nedtrapning og løsning af konflikten.
• Sprogets betydning for konflikten og den svære samtale.


DKK  14.000

ex. moms

HIGH PERFORMANCE TEAMS

Kontakt os og hør hvornår næste kursus afholdes

Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.

METODE OG FORM:

I forbindelse med kurset vil du blive bedt om at udfylde en personlig lederprofil.
Der lægges stor vægt på den praktiske tilgang, hvor der veksles mellem undervisning, dialog, gruppeøvelser, coaching og individuel sparring.
Der vil være stor fokus på dig og din ledelsesopgave således, at du allerede dagen efter kurset kan komme i gang med din nye viden og værktøjer.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig både til nye ledere og ledere der har været i faget i en længere periode, men som endnu ikke er blevet trænet i den grundlæggende teori indenfor ledelse af teams, afd. og grupper.


Typiske deltagere er ejerledere, teamledere,
afdelingsledere, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og projektledere, som ønsker at få nogle praktiske værktøjer til løsning af de daglige ledelsesopgaver.UDBYTTE:

• Klædt på til at være teamleder.
• Får medarbejdernes fulde potentiale   i spil
• Hvordan et high performanceteam   sammensættes og udvikles.
• I stand til at anvende forskellighed   i teamet konstruktivt.


LIDT OM INDHOLDET:

• Forskellige motivationsfaktorer.
• Forståelse for andres reaktionsmønstre.
• De afgørende faktorer for at teamet performer og de forskellige dysfunktioner.
• Konflikthåndtering i teams.
• Analyse og udvikling af eget team.
• Samarbejde og opgaveløsning i teams.
• Udvikling og sammensætning af grupper.


PLANLÆGNING OG
PRIOTERING  

DKK  14.000

ex. moms

Kontakt os og hør hvornår næste kursus afholdes

Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig både til nye ledere og edere der har været i faget i en længere periode, men som endnu ikke er blevet trænet i den grundlæggende teori indenfor ledelse.
Typiske deltagere er ejerledere, teamledere, afdelingsledere, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og projektledere, som ønsker at få nogle praktiske værktøjer til løsning af de daglige ledelsesopgaver.


METODE OG FORM:

I forbindelse med kurset vil du blive bedt om at udfylde en personprofil.
Der lægges stor vægt på den praktiske tilgang, hvor der veksles mellem undervisning, dialog, gruppeøvelser, coaching og individuel sparring.
Der vil være stor fokus på dig og din ledelsesopgave således, at du allerede dagen efter kurset kan komme i gang med din nye viden og værktøjer.

UDBYTTE:

• Bedre til at prioritere opgaver ift. de tilstedeværende ressourcer
• Bliv mere effektiv og frigør tid til   ledelse
• Forbedre mulighed for medarbejder udvikling gennem delegering
• Tage ansvar for din egen tid

LIDT OM INDHOLDET:

• Bedre til at prioritere opgaver ift. de tilstedeværende ressourcer
• Bliv mere effektiv og frigør tid til ledelse
• Forbedre mulighed for medarbejder udvikling gennem delegering
• Tage ansvar for din egen tid


DKK  18.000

ex. moms

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Kontakt os og høre hvornår næste kursus afholdes

Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.

METODE OG FORM:

I forbindelse med kurset vil du blive bedt om at udfylde en personlig
lederprofil.
Der lægges stor vægt på den praktiske tilgang, hvor der veksles mellem undervisning, dialog, gruppeøvelser, coaching og individuel sparring.
Der vil være stor fokus på dig og din ledelsesopgave således, at du alle-
rede dagen efter kurset kan komme i gang med din nye viden og værktøjer.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig både til nye ledere og ledere der har været i faget i en længere periode, men som endnu ikke er blevet trænet i den grundlæggende teori indenfor ledelse af teams, afd. og grupper.


Typiske deltagere er ejerledere, teamledere,
afdelingsledere, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og projektledere, som ønsker at få nogle praktiske værktøjer til løsning af de daglige ledelsesopgaver.UDBYTTE:

• Personlig ledelsesprofil.
• Konkrete ledelsesværktøjer som er tilpasset din hverdag.
• Forståelse af motivationsfaktorer og hvad der engagerer dine med-
 arbejdere.
• Fortrolighed i rollen som leder.
• Evnen til at sætte retning og opsætte konkrete mål.


LIDT OM INDHOLDET:

• Lederrollen og personlig lederprofil.
• Personlig ledersparring på egne problemstillinger.
• Virksomhedskultur og adfærd.
• Håndtering af spændingsfeltet mellemledelse, medarbejdere og

kolleger.
• Motivation og medarbejderudvikling.
• Kendskab og træning i ledelsesbaseret coaching.
• Mål og handlingsplaner
• Effektiv kommunikation, spørge- og lytteteknik.
• Forandringsledelse