FORLØB

FORLØB

STRATEGIUDVIKLING

OG IMPLEMENTERING

MÅLGRUPPE:

Virksomheder, som står overfor at skulle have udviklet og fastlagt en strategi,som efterfølgende skal implementeres i virksomheden.METODE OG FORM:

Metoden vil være procesorienteret og have fokus på at oversætte de overordnede mål (økonomi, vision og mission) til ledergruppen, som herefter skal kunne nedbryde de overordnede mål til egne ansvarsområder. Jeg lægger stor vægt på, at det kan kobles direkte mellem de overordnede og den enkelte leders mål. Fokus vil være at få strategien ind i hverdagen ved at gøre den forståelig, overskuelig og relevant. Dette gøres gennem dialog og procesorienterede workshops, hvor der er plads til meningsudveksling og undrende spørgsmål.

Et forløb vil være en kombination af workshops, som jeg faciliterer, og møder, hvor der er sparring med den øverste ledelse (direktør, HR eller lign). Ved at lave denne kombination vil I få en stærk forankring i egen organisation af de ting, som drøftes på workshop-dagene og det, som foregår i jeres daglige drift. Det giver samtidig mulighed for løbende justering af processen.

UDBYTTE:

Jeres udbytte vil afspejle sig i det indhold, som jeres forløb indeholder.

Som inspiration er her nogle af de ting, som virksomheder, der har samarbejdet med Færch Ledelse og Facilitering fortæller om deres udbytte:


  • Vi var aldrig rigtig kommet i gang med at få beskrevet strategien, hvis ikke vi havde haft en facilitator, der ”holdt os til ilden”. Det er så nemt ikke at blive konkret, fordi vi har så travlt med daglig drift.
  • Vi vidste, at vi skulle have noget gjort mht. strategi, fordi bestyrelsen efterspurgte det, men vi vidste ikke, hvor vi skulle starte og slutte. Den plan, som Færch Ledelse og Facilitering foreslog, gav os både overblik og forståelse for, hvor vi skulle starte og slutte.
  • Workshops var gode, fordi de var med til at vi fik talt en del om indholdet i strategien, og på den måde blev det ligesom også en del af selve implementeringen.

 

LIDT OM INDHOLDET:

Indholdet for et strategisk udviklings- og implementeringsforløb vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det, jeg kan tilbyde, er facilitering af udviklingen af strategien samt implementering i hele organisationen.


LEDERSPARRING -

INDIVIDUEL

METODE OG FORM:

Ledersparring foregår som 1:1 samtaler, som vil have en varighed af 1 – 1½ time.Tilgangen vil være en kombination af coachingbaseret sparring og undervisning i mere eller mindre grad. Der vil være mindre opgaver, som skal løses mellem samtalerne. Disse opgaver tager udgangspunkt i de opgaver du ”alligevel skal løse”, fordelen er blot, at du får lejlighed til at anvende nye værktøjer og viden på en måde, hvor du løbende vil få feedback eller et ”godt råd”.

Der laves en plan for min. 6 måneder, hvor indholdet vil være dynamisk for dermed at kunne tilpasses din hverdag og de udfordringer, der naturligt opstår i en travl hverdag.

MÅLGRUPPE:

Individuel ledersparring er for dig som er ejerleder, direktør, chef, mellemleder eller lign. Med andre ord så har du et ledelsesansvar overfor andre og du har ambitioner både for virksomheden og dig selv.


UDBYTTE:

Dit personlige udbytte vil afspejle sig i det indhold, som dit individuelle ledersparringsforløb indeholder.

Her er nogle af de ting, som ledere, der modtager ledersparring af Færch Ledelse og Facilitering fortæller om deres udbytte:


  • Du får mulighed for at få løbende sparring på beslutninger og problemstillinger – også selv om du ikke lige har en aftale, kan man bare ringe og få ”et godt råd”.
  • Bedre overblik over det ledelsesmæssige felt i egen position i organisationen. Jeg er blevet bedre til at koncentrer mig om min egen ledelsesopgave og ikke blive frustreret over det, resten af organisationen ikke får gjort.
  • Bedre til kommunikation og konflikthåndtering overfor mine medarbejdere, men også i forhold til lederkolleger.
  • Forståelse og indsigt i teamdynamikker.
  • Bedre tillid og trivsel i medarbejdergruppen.
  • Større gennemslagskraft, jeg er blevet meget bedre til at stå fast på mine beslutninger på den gode måde.

LIDT OM INDHOLDET:

Indholdet for ledersparringen aftales i forbindelse med opstarten. Indholdet vil tage udgangspunkt i de resultater, du skal skabe og hvilke opgaver, du skal løse. Dine personlige kompetencer vil ligeledes have indflydelse på indholdet og tilrettelæggelsen. Der er derfor ikke to forløb som er ens.