HJEM

FÆRCH LEDELSE
OG FACILITERING

Fremmer kreativiteten

 Min personlige faciliteringsstil er tillidsvækkende, som fremmer kreativitet og eksperimentlyst. Jeg udnytter dynamikken i den ene side, at være stærkt styrende på proces og være åbent lyttende til bevægelsen i deltagernes dialog og forståelse.

Værdifulde løsninger

Hver faciliteringsopgave er forskellig. Det ligger i sagens natur, at faciliteringen tilpasses til netop den udfordring og de deltagere, der har brug for at skabe en ny værdifuld løsning sammen.

HVAD ER

FACILITERING?

At facilitere betyder at gøre noget lettere. Lettere for de grupper, og dermed også mennesker og organisationer, jeg samarbejder med i faciliterede processer eller lærings-forløb. Som facilitator anvender jeg min intuition, empati, viden og erfaring til at få mennesker til at samarbejde og indgå i meningsfulde dialoger og læringsforløb. Mit fokus er at lede en gruppe og den enkelte nye steder hen.

 

Jeg arbejder teoretisk og praktisk med kreative processer, hvor kreativiteten bliver tilpasset den kontekst vi befinder os i.

Dvs. som facilitator og underviser inddrager jeg leg eller kunstbaserede metoder når det passer ift. den kontekst og dermed den situation jeg befinder mig i med respekt for deltagerne.

 

Mit mål som facilitator er altid at få deltagerne i en proces til at være samskabende omkring nye løsninger på komplekse problemstillinger - og dermed hjælpe grupper til at bevæge sig ud i ukendt terræn og tænke det utænkelige på en gensidig anerkendende måde. Jeg er optaget af, at det vi gør i æstetiske faciliteringsforløb sker på et meningsfuldt og etisk grundlag - både ift. dem der inddrages i processerne og det resultat, processerne leder hen til. 

SAMARBEJDSPARTNERE

Copyright © All Rights Reserved